Το έργο ASPAD θα προσφέρει μια ολιστική υποστήριξη των ασθενών με Νόσο Alzheimer (ΝΑ) βελτιώνοντας την περίθαλψη των ασθενών, ενισχύοντας τις υπηρεσίες για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Το ASPAD έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες από την Πληροφορική, την Ιατρική και τις Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Ο στόχος του ASPAD παρουσιάζει σημαντικές επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις. 

Η ομάδα έργου συμμετείχε στην ημερίδα Νέες Τεχνολογίες για Ενεργό Γήρανση με σειρά παρουσιάσεων.

Συνοπτικά, οι παρουσιάσεις ήταν:

Οι ανάγκες των ηλικιωμένων που οι Νέες Τεχνολογίες θα μπορούσαν να καλύψουν, Μάγδα Τσολάκη

Απτικές διασυνδέσεις και εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλεία για τη γνωστική άσκηση ασθενών με άνοια, Σταύρος Δημητριάδης

Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια, Τάσος Καρακώστας

Υπηρεσίες και εργαλεία εξ αποστάσεως υποστήριξης περιθαλπόντων ασθενών με νόσο Alzheimer, Ιπποκράτης Αποστολίδης

 (*για να δείτε τις παρουσιάσεις κάντε κλικ πάνω στον κάθε τίτλο)